Polska Szkoła

Polska Szkoła Sobotnia w Reading działa pod patronatem Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie. Szkoła funkcjonuje przy polskiej parafii kościoła rzymsko – katolickiego pod wezwaniem Najświętszego serca Pana Jezusa w Reading.

Szkoła została założona w celu nauki języka polskiego oraz innych przedmiotów w języku ojczystym oraz wychowania dzieci i młodzieży w tradycji i kulturze polskiej. Cele realizujemy poprzez edukację w języku polskim przedmiotów przewidzianych w programie nauczania przedstawionym przez Radę Pedagogiczną, oraz organizowanie imprez i spotkań w celu promocji tradycji i kultury polskiej.

http://www.polskaszkolawreading.co.uk

 

Loading