Gift Aid

CO TO JEST „GIFT AID”?

Jest to akcja zachęcająca wszystkie osoby płacące podatek dochodowy, by wypełniły i podpisały Deklarację, która stwierdza, że wszystkie ofiary składane przez sygnatariusza na rzecz organizacji dobroczynnej (w naszym przypadku Polish Catholic Mission, którą tworzą wszystkie Lokalne Polskie Misje Katolickie w Anglii i Walii) powinny być traktowane jako ofiary “Gift Aid”. Na mocy tej Deklaracji, od 6 kwietnia 2008 parafia otrzymuje od Urzędu Podatkowego zwrot podatku zapłaconego przez ofiarodawcę w wysokości 25 pensów za każdego wpłaconego funta.

DEKLARACJE SĄ DOSTEPNE W ZAKRYSTII PO KAŻDEJ MSZY ŚW.

ABY OFIARA ZŁOŻONA NA PARAFIĘ MOGŁA BYĆ TRAKTOWANA JAKO “GIFT AID”, MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE TRZY WARUNKI:

  1. Ofiarodawca musi uprzednio podpisać DEKLARACJĘ GIFT AID wprowadzoną przez Urząd Podatkowy 6.4.2000 r. Jest to deklaracja, która ma specjalnie zatwierdzony tekst. Jeżeli deklaracja podpisana po tym okresie jest jeszcze na starym formularzu, to w czasie kontroli fiskalnej, trzeba będzie zapłacić karę za niedopilnowanie wprowadzenia nowej formy. Wszystkie Deklaracje podpisane po roku 2000 nadal są ważne.
  2. Ofiarodawca płaci podatek w Wielkiej Brytani
  3. Zwrot podatku o który ubiega się parafia, nie przekracza podatku zapłaconego w danym roku przez ofiarodawcę

KTO MOŻE PODPISAĆ FORMULARZ GIFT AID ?

Każda osoba, która otrzymuje jakikolwiek dochód (praca, emerytura, procent bankowy od oszczędności) od którego płaci brytyjski podatek dochodowy (UK Income Tax) może podpisać taką deklarację. Formularz “Gift Aid” mogą podpisać zarówno rezydenci UK, jak i osoby przebywające w Wielkiej Brytanii czasowo i płacące brytyjski podatek dochodowy.

Oprócz osób płacących podstawową (20%) lub wyższą stawkę podatkową (40%) do akcji “ Gift Aid” mogą się także włączyć osoby płacące niższą stawkę podatkową (10%) pod warunkiem, że podatek, który ofiarodawca zapłacił w danym roku jest większy niż zwrot podatku o który ubiega się parafia.

Deklaracja

Aby deklaracja była uznana przez urząd podatkowy, musi ona zawierać podpis ofiarodawcy i datę podpisu. Przy wypełnianiu deklaracji Gift Aid trzeba pamiętać, aby czytelnie wpisać imiona, nazwiska i dokładny adres, podając cały kod pocztowy. Deklaracja wypełniona niedokładnie lub niewyraźnie, jest traktowana przez urząd podatkowy za nieważną. W razie kontroli systemu Gift Aid parafia będzie musiała zwrócić całą sumę otrzymaną od urzędu podatkowego w oparciu o taką deklarację.

W przypadku zmiany nazwiska lub adresu, nie trzeba podpisywać nowej deklaracji, natomiast referent Gift Aid jest zobowiązany nanieść zmiany na istniejącą Deklarację i poinformować o tym biuro Gift Aid. Jeśli ofiarodawca powiadomił parafię o zmianie adresu lub nazwiska (w przypadku pań wychodzących za mąż) pisemnie, trzeba taki list zachować w teczce danego ofiarodawcy. Jeśli ofiarodawca, powiadomił parafię o zmianie adresu lub nazwiska telefonicznie lub ustnie, trzeba odnotować datę powiadomienia i sposób jej przekazania. Wszystkie nowo podpisane oryginały deklaracji muszą być odesłane do biura Gift Aid, a fotokopie deklaracji zachowane w parafii.

W przypadku, gdy zaistnieje przerwa w płaceniu dotacji po podpisaniu deklaracji Gift Aid, deklaracja ta zachowuje ważność, chyba, że dana osoba poinformuje referenta Gift Aid, że wycofuje się z akcji. W tym wypadku, referent powinien odnotować ten fakt na deklaracji, podając datę zawiadomienia lub datę podaną przez ofiarodawcę jako kończącą jego udział w Gift Aid. Gdyby po jakimś czasie osoba ta chciała ponownie włączyć się do akcji Gift Aid powinna podpisać nową deklarację.

Formularz deklaracji Gift Aid (który musi zawierać nazwisko i przynajmniej inicjał imienia, adres z pełnym kodem pocztowym i datą) może być także wydrukowany na kopertach, dostępnych dla gości odwiedzających parafię. Jeśli formularz takiej deklaracji został wypełniony i podpisany a ofiara złożona w tej kopercie, ofiarę tą można traktować jako Gift Aid. Kopertowe deklaracje muszą być zachowane w parafii przez okres 6 lat.

Sposób składania ofiar Gift Aid

Ofiary Gift Aid mogą być składane jako: gotówka, czek lub standing order.

GOTÓWKA składana regularnie jako Gift Aid musi być przekazana w kopercie z zaznaczeniem daty, nazwiska ofiarodawcy lub numeru identyfikacyjnego.

STANDING ORDER – Coraz więcej parafian pragnie składać ofiary Gift Aid metodą standing order. W tym wypadku bank ofiarodawcy przelewa ustaloną przez ofiarodawcę sumę z jego konta na parafialne konto bankowe – miesięcznie lub kwartalnie. Osoba pragnąca tą drogą składać ofiary powinna udać się do swego banku oraz wypełnić formularz, podając w nim sumę i częstotliwość przelewu.

Ofiary złożone jako Gift Aid mogą być regularne, nieregularne lub jednorazowe. Dlatego ważne jest, aby prowadzić dokładną ewidencję wszystkich ofiar złożonych jako Gift Aid w każdym roku finansowym (od 6 kwietnia jednego roku do 5 kwietnia następnego roku) dla każdego aktywnego członka systemu, aby móc podać całą sumę w Schedule of Repayment Claim.

W jaki sposób można się wycofać z akcji Gift Aid?

Aktywny członek akcji Gift Aid może się w każdej chwili wycofać, bez konieczności powiadomienia parafialnego referenta. Stąd potrzeba prowadzenia dokładnej miesięcznej ewidencji wszystkich wpłat; zwłaszcza tych płaconych jako standing order. Zawsze trzeba się bowiem liczyć z możliwością pomyłki przez bank lub skasowaniem standing order przez ofiarodawcę bez powiadomienia ks. proboszcza lub parafialnego referenta Gift Aid.

Limit ofiar składanych jako Gift Aid

Przy systemie Gift Aid nie ma ograniczeń ofiar, poza tym, że ofiarodawca płaci podatek nie mniejszy niż zwrot podatku, o który parafia się ubiega.

PRZYKŁADY:

  • Pan N, płaci podatek roczny w wysokości £15 i składa w kościele na tacę £1 co niedzielę – rocznie £52. Pan N podpisuje deklarację Gift Aid i składa tego samego funta jako Gift Aid w numerowanej kopercie. Ofiary są zapisywane w parafialnym rejestrze Gift Aid. Referent deklaruje £52 jako ofiarę złożoną przez Pana N w Schedule of Repayment Claim. Parafia otrzymuje zwrot podatku £13 (25p x 52).
  • Pani Z płaci podatek roczny w wysokości £15. Pani Z płaci na tacę co niedzielę £2 – rocznie £104. Chociaż teoretycznie parafia mogłaby się ubiegać o £26 jako zwrot podatku w rzeczywistości parafia może ubiegać się tylko o £15 jako zwrot podatku w ramach Gift Aid jako, że jest to podatek jaki Pani Z. zapłaciła w danym roku.

Urząd podatkowy nie daje ofiar na parafię, lecz zwraca tylko podatek już zapłacony przez ofiarodawcę.

Loading