Chrzest

1. Chrzest jest to pierwszy, najwazniejszy sakrament, w którym rozpoczyna się przyjaźń człowieka z Bogiem.

2. Skutki chrztu św.:

odpuszczenie grzechu pierworodnego
odpuszczenie wszystkich grzechów osobistych
odpuszczenie całej kary za grzechy, zarówno wiecznej jak i doczesnej
wlanie łaski uświęcającej oraz darów Ducha Świętego
charakter sakramentalny, czyli niezatarte znamię przynależności do Boga i Kościoła

3. Nadanie imienia:

Zwyczaj nadawania imienia dziecku jest powszechny w całym Kościele. Jest on związany z obraniem świętego patrona. Dlatego nie powinno się wybierać dla dzieci imion obcych chrześcijaństwu.

4. Warunki udzielania chrztu św.:

W przypadku dzieci wymagana jest zgoda rodziców i zapewnienie o katolickim wychowaniu dziecka.
Jeśli rodzice są niepraktykującymi katolikami, kapłan nie zna ich i przez to nie ma pewności co do wychowania dziecka w wierze katolickiej (np. nie chodzą do kościoła) nie odmawia się chrztu, ale należy odłożyć go aż do momentu, gdy będą mogły być spełnione warunki stawiane przez Kościół lub gdy dziecko podrośnie i samo podejmie decyzje co do wyboru wiary. Chrzest jest sakramentem a nie tradycją czy zwyczajem rodzinnym a tym bardziej zabobonem.

5. Obowiązki wypływające z przyjęcia sakramentu chrztu świętego:

Chrzest będąc wezwaniem do życia wiarą zobowiązuje do poznawania prawd wiary katolickiej
Chrzest zobowiązuje do życia miłością wobec Boga i ludzi.
Chrzest wprowadza człowieka we wspólnotę Kościoła, stąd płynie zobowiązanie do udziału w życiu Kościoła (nie tylko uczestniczenie w obrzędach kultu: np. Mszy św., nabożeństwach…, ale również troska o stronę materialną)
Chrzest daje uprawnienie do przyjmowania innych sakramentów świętych i zobowiązuje do prowadzenia życia sakramentalnego, a więc częstej spowiedzi i Komunii świętej.

6. Rodzice chrzestni:

Chrzestnych wybierają rodzice dziecka spośród ludzi wierzących i prowadzących życie religijne. Chrzestni mają pomagać rodzicom dziecka w wypełnianiu obowiązku chrześcijańskiego wychowania.
Chrzestny powinien mieć ukończone 16 lat, być katolikiem, który przyjął sakrament bierzmowania i Eucharystii.
Nie mogą pełnić roli chrzestnych ci, którzy są niepraktykujący, wyznający inna religię i osoby pozostające w cywilnych związkach małżeńskich bez ślubu kościelnego.
Chrzestnymi nie mogą być tez rodzice dziecka.

W celu uzyskania zaświadczenia o dopuszczeniu do roli rodzica chrzestnego tzw. referencji trzeba być członkiem naszej wspólnoty patrafialnej, spełniać powyższe kryteria i skontaktować sie osobiście z księdzem po mszy sw. – nie wysyłamy zaświadczen on-line ani pocztą

Formalności związane z chrztem w naszej parafii:

– Sakrament chrztu jest udzielany w naszym kościele w każdą trzecią niedzielę miesiąca.
– Chrzest należy zgłosić przynajmniej miesiąc przed planowaną uroczystością. Należy przy tym okazać akt urodzenia dziecka.
W naszym kościele mogą być ochrzczone dzieci, których rodzice należą formalnie do naszej parafii, czyli do niej się zapisali (czyli przynajmniej 6 miesiecy mieszkają w Anglii). W pozostałych przypadkach konieczne jest zezwolenie własnego proboszcza.
– Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.
– Rodzice i chrzestni z naszej parafii – zobowiazani są do udziału w katechezie przygotowującej do chrztu – odbywa sie ona w naszej parafii w drugą sobotę miesiąca po Mszy św.
– Do chrztu świętego należy zaopatrzyć się w tzw. białą szatkę oraz świecę chrzcielną.
Chrzestni, którzy nie należą do naszej parafii, powinni okazać przed chrztem zaświadczenie ze swojej parafii, że  są katolikami i mogą pełnić taką funkcję

Rodzice, którzy chcą ochrzcić swoje dziecko w Polsce i potrzebują formalnego zezwolenia na to (potwierdzenia ich przynależności do parafii i praktykowania wiary czyli tzw referencji) musza: być zapisani do naszej parafii, praktykować swoją wiarę oraz wziąść udział w katechezie przedchrzcielnej. Taki chrzest zgłaszamy również przynajmniej na miesiąc przed planowaną datą, aby można było wziąść udział w katechezie. Rodzicom, którzy nie spełniaja tych wymogów nie może być wystawiona zgoda na chrzest poza parafią. 

Sprawy związane z chrztem (chrzest dziecka czy swiadectwo rodzica chrzestnego) nie załatwiamy przez telefon, email, sms – tylko osobiście. Ze względu na ochrone danych osobowych nie wystawiamy też żadnych dokumentów zwiazanych z chrztem na prosbe telefoniczną czy emailową

Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji, do czego zachęcamy rodziców, chrzestnych i ich rodziny

 

Loading