REJESTRACJA DO PARAFII

Polskie wspólnoty katolickie działające w ramach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii mają charakter parafii personalnych, tzn. że trzeba do takiej parafii się formalnie zarejestrować. Dlatego osoby i rodziny pragnące dłużej pozostać w Anglii, proszone są, aby zapisywały się do parafii. Wpis do parafii z jednej strony jest wyrazem dobrej woli i chęci identyfikowania się ze wspólnotą katolicką, a z drugiej jest konieczny przy załatwianiu wszelkich formalnych spraw kancelaryjnych min. dotyczących chrztu, rodzica chrzestnego, referencji do szkół czy załatwianiu dokumentacji przedślubnej. Szczegółowe informacje i formularz można uzyskać po każdej Mszy św. Ksiądz nie może wystawić żadnego zaświadczenia osobie jeżeli ona wpierw nie zadeklarowała chęci przynalezności do tej parafii!!

Loading