SAKRAMENT BIERZMOWANIA – harmonogram spotkań

Harmonogram spotkań – przygotowanie do sakramentu bierzmowania

Spotkania odbywają się w soboty o godz. 18.00

25 marca – rozpoczęcie

1 kwietnia

29 kwietnia

13 maja

27 maja

3 czerwca

17 czerwca

przerwa wakacyjna

9 września

23 września

14 październik

22 październik – Sakrament Bierzmowania