BIERZMOWANIE – HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Spotkania odbywają się w soboty o godz. 18.00

21 Kwietnia – rozpoczęcie, katecheza wstepna czym jest sakrament bierzmowania

5 majaMIŁOŚĆ BOŻA: Bóg Cię kocha i ma dla Ciebie wspaniały plan

12 majaGRZECH: Grzeszymy i ta grzeszność powoduje że nie odczuwamy miłości Boga

19 majanabożeństwo uwielbieniowe przed Zesłaniem Ducha św.

9 czerwcaZBAWIENIE + WIARA I NAWRÓCENIE: Jezus jest posłany przez Boga by przywrócić zerwaną przez grzech przyjaźń, byśmy zaczęli odczuwać miłość Boga. Dlatego trzeba uwierzyć i zmienić swoje życie

23 czerwcaDUCH ŚW.  – w momencie przyjęcia Jezusa za swojego Pana dostajemy dar Ducha św.

7 lipcaWZROST – jak wzrastać we wierze czyli relacji z Bogiem

przerwa wakacyjna

8 wrześniaBIBLIA – słowo Boga do mnie skierowane

22 wrześniaDzień skupienia – konferencje prowadzi o. Adam Szustak

13 październikMARYJA – matka Jezusa i nasza matka. Ona prowadzi nas do Syna

27 październikspotkanie organizacyjne przed przyjęciem sakramentu

Listopad – bierzmowanie